Aplikace na ploše systému Windows (C++)Windows Desktop Applications (C++)

Tato část popisuje postup vytvoření C++ aplikací klasické pracovní plochy, které spusťte v okně prostředí.This section discusses how to create C++ desktop applications that run in a window.

Tip

Pro Windows 10 můžete aplikaci převaděč plochy do balíčku plochy aplikace pro nasazení prostřednictvím Microsoft Store.For Windows 10, you can use the Desktop App Converter to package your existing desktop application for deployment through the Microsoft Store. Další informace najdete v tématu pomocí modulu Runtime Visual C++ v projektu Centennial a přineste vaší aplikace na ploše do univerzální platformu Windows (UWP) s most plochy.For more information, see Using Visual C++ Runtime in Centennial project and Bring your desktop app to the Universal Windows Platform (UWP) with the Desktop Bridge.

PožadavkyPrerequisites

V těchto tématech předpokládají, že rozumíte základy jazyka C++.These topics assume that you understand the fundamentals of the C++ language.

V tomto oddíluIn This Section

Viz takéSee Also

Visual C++ v sadě Visual StudioVisual C++ in Visual Studio