Window.AutoHides Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví, zda je panel nástrojů možné skrýt.

public:
 property bool AutoHides { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool AutoHides { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(136)]
public bool AutoHides { [System.Runtime.InteropServices.DispId(136)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(136)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(136)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(136)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(136)>]
member this.AutoHides : bool with get, set
Public Property AutoHides As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud může být okno nástroje skryté; v opačném případě false .

Atributy

Poznámky

AutoHides vytvoří chybu, pokud se jedná o Document okno.

Platí pro