Window.IsFloating Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda je okno nástroje plovoucí v jiných oknech.

public:
 property bool IsFloating { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool IsFloating { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(135)]
public bool IsFloating { [System.Runtime.InteropServices.DispId(135)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(135)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(135)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(135)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(135)>]
member this.IsFloating : bool with get, set
Public Property IsFloating As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je okno plovoucí v jiných oknech; v opačném případě false .

Atributy

Příklady

IsFloating vyžaduje okno nástroje.

Poznámky

IsFloating vytvoří chybu, pokud se jedná o Document okno.

Platí pro