MapWhenOptions.Predicate Vlastnost

Definice

Zpětné volání uživatele, které určuje, zda má být větev provedena.

public:
 property Func<Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^, bool> ^ Predicate { Func<Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^, bool> ^ get(); void set(Func<Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^, bool> ^ value); };
public Func<Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext,bool> Predicate { get; set; }
public Func<Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext,bool>? Predicate { get; set; }
member this.Predicate : Func<Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext, bool> with get, set
Public Property Predicate As Func(Of HttpContext, Boolean)

Hodnota vlastnosti

Func<HttpContext,Boolean>

Platí pro