Microsoft.AspNetCore.Builder.Extensions Obor názvů

Poskytuje metody pro přidání vlastního middlewaru do aplikace.

Třídy

MapMiddleware

Představuje middleware, který mapuje cestu požadavku k kanálu dílčí žádosti.

MapOptions

Možnosti pro MapMiddleware .

MapWhenMiddleware

Představuje middleware, který spouští kanál dílčí žádosti při shodě daného predikátu.

MapWhenOptions

Možnosti pro MapWhenMiddleware .

UsePathBaseMiddleware

Představuje middleware, který extrahuje zadanou základnu cesty z cesty požadavku a postpend ji na základ cesty k požadavku.

Poznámky

Další informace o používání middlewaru najdete v tématu ASP.NET Core middlewaru.