Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.HealthChecks Obor názvů

Obsahuje typy související s vytvářením sestav stavu aplikace pomocí HealthCheckMiddleware .

Třídy

HealthCheckMiddleware

Middleware, který zpřístupňuje odpověď kontroly stavu s koncovým bodem adresy URL.

HealthCheckOptions

Obsahuje možnosti pro HealthCheckMiddleware .

Poznámky

Další informace o kontrolách stavu najdete v tématu kontroly stavu v ASP.NET Core.