IPageConvention Rozhraní

Definice

Společné rozhraní pro konvence směrování a modelů aplikací, které platí pro Razor Pages.

public interface class IPageConvention
public interface IPageConvention
type IPageConvention = interface
Public Interface IPageConvention
Odvozené

Platí pro