IPageRouteModelConvention Rozhraní

Definice

Umožňuje přizpůsobení PageRouteModel .

public interface class IPageRouteModelConvention : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::IPageConvention
public interface IPageRouteModelConvention : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageConvention
type IPageRouteModelConvention = interface
    interface IPageConvention
Public Interface IPageRouteModelConvention
Implements IPageConvention
Odvozené
Implementuje

Metody

Apply(PageRouteModel)

Volána pro uplatnění konvence na PageRouteModel .

Platí pro