IActionResult Rozhraní

Definice

Definuje kontrakt, který představuje výsledek metody akce.

public interface class IActionResult
public interface IActionResult
type IActionResult = interface
Public Interface IActionResult
Odvozené

Metody

ExecuteResultAsync(ActionContext)

Provede operaci výsledku metody akce asynchronně. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce.

Platí pro