ActionDescriptorCollection Třída

Definice

Kolekce v mezipaměti ActionDescriptor .

public ref class ActionDescriptorCollection
public class ActionDescriptorCollection
type ActionDescriptorCollection = class
Public Class ActionDescriptorCollection
Dědičnost
ActionDescriptorCollection

Konstruktory

ActionDescriptorCollection(IReadOnlyList<ActionDescriptor>, Int32)

Inicializuje novou instanci ActionDescriptorCollection .

Vlastnosti

Items

Vrátí uloženou mezipaměť IReadOnlyList<T> .

Version

Vrátí jedinečnou verzi aktuálně uložených položek v mezipaměti.

Platí pro