ModelStateDictionary.PrefixEnumerable Struktura

Definice

Provede výčet ModelStateDictionary pro zadání položek, které začínají zadanou předponou.

public: value class ModelStateDictionary::PrefixEnumerable : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelStateEntry ^>>
public struct ModelStateDictionary.PrefixEnumerable : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelStateEntry>>
type ModelStateDictionary.PrefixEnumerable = struct
    interface seq<KeyValuePair<string, ModelStateEntry>>
    interface IEnumerable
Public Structure ModelStateDictionary.PrefixEnumerable
Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of String, ModelStateEntry))
Dědičnost
ModelStateDictionary.PrefixEnumerable
Implementuje

Konstruktory

ModelStateDictionary.PrefixEnumerable(ModelStateDictionary, String)

Inicializuje novou instanci ModelStateDictionary.PrefixEnumerable .

Metody

GetEnumerator()

Explicitní implementace rozhraní

IEnumerable.GetEnumerator()
IEnumerable<KeyValuePair<String,ModelStateEntry>>.GetEnumerator()

Platí pro