INodeServices Rozhraní

Definice

Upozornění

Use Microsoft.AspNetCore.SpaServices.Extensions

Představuje schopnost vyvolat kód v Node.js prostředí. I když se Node.js instance může v průběhu času měnit (např. proces se může restartovat), INodeServices instance zůstane konstantní.

public interface class INodeServices : IDisposable
public interface INodeServices : IDisposable
[System.Obsolete("Use Microsoft.AspNetCore.SpaServices.Extensions")]
public interface INodeServices : IDisposable
type INodeServices = interface
    interface IDisposable
[<System.Obsolete("Use Microsoft.AspNetCore.SpaServices.Extensions")>]
type INodeServices = interface
    interface IDisposable
Public Interface INodeServices
Implements IDisposable
Atributy
Implementuje

Metody

InvokeAsync<T>(CancellationToken, String, Object[])

Asynchronně vyvolá kód v Node.js instanci.

InvokeAsync<T>(String, Object[])

Asynchronně vyvolá kód v Node.js instanci.

InvokeExportAsync<T>(CancellationToken, String, String, Object[])

Asynchronně vyvolá kód v Node.js instanci.

InvokeExportAsync<T>(String, String, Object[])

Asynchronně vyvolá kód v Node.js instanci.

Platí pro