TraceSourceLogger Třída

Definice

Upozornění

This type is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is using TraceSourceLoggerProvider to construct loggers.

public ref class TraceSourceLogger : Microsoft::Extensions::Logging::ILogger
public class TraceSourceLogger : Microsoft.Extensions.Logging.ILogger
[System.Obsolete("This type is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is using TraceSourceLoggerProvider to construct loggers.")]
public class TraceSourceLogger : Microsoft.Extensions.Logging.ILogger
type TraceSourceLogger = class
    interface ILogger
[<System.Obsolete("This type is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is using TraceSourceLoggerProvider to construct loggers.")>]
type TraceSourceLogger = class
    interface ILogger
Public Class TraceSourceLogger
Implements ILogger
Dědičnost
TraceSourceLogger
Atributy
Implementuje

Konstruktory

TraceSourceLogger(TraceSource)

Metody

BeginScope<TState>(TState)

Zahájí obor logické operace.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
IsEnabled(LogLevel)

Zkontroluje, jestli je daná možnost logLevel povolená.

Log<TState>(LogLevel, EventId, TState, Exception, Func<TState,Exception,String>)

Zapíše položku protokolu.

MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Metody rozšíření

BeginScope(ILogger, String, Object[])

Naformátuje zprávu a vytvoří obor.

Log(ILogger, LogLevel, EventId, Exception, String, Object[])

Naformátuje a zapíše zprávu protokolu na zadanou úroveň protokolu.

Log(ILogger, LogLevel, EventId, String, Object[])

Naformátuje a zapíše zprávu protokolu na zadanou úroveň protokolu.

Log(ILogger, LogLevel, Exception, String, Object[])

Naformátuje a zapíše zprávu protokolu na zadanou úroveň protokolu.

Log(ILogger, LogLevel, String, Object[])

Naformátuje a zapíše zprávu protokolu na zadanou úroveň protokolu.

LogCritical(ILogger, EventId, Exception, String, Object[])

Naformátuje a zapíše kritickou zprávu protokolu.

LogCritical(ILogger, EventId, String, Object[])

Naformátuje a zapíše kritickou zprávu protokolu.

LogCritical(ILogger, Exception, String, Object[])

Naformátuje a zapíše kritickou zprávu protokolu.

LogCritical(ILogger, String, Object[])

Naformátuje a zapíše kritickou zprávu protokolu.

LogDebug(ILogger, EventId, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu ladění.

LogDebug(ILogger, EventId, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu ladění.

LogDebug(ILogger, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu ladění.

LogDebug(ILogger, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu ladění.

LogError(ILogger, EventId, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu chyb.

LogError(ILogger, EventId, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu chyb.

LogError(ILogger, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu chyb.

LogError(ILogger, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu chyb.

LogInformation(ILogger, EventId, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapisuje informační zprávu protokolu.

LogInformation(ILogger, EventId, String, Object[])

Formátuje a zapisuje informační zprávu protokolu.

LogInformation(ILogger, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapisuje informační zprávu protokolu.

LogInformation(ILogger, String, Object[])

Formátuje a zapisuje informační zprávu protokolu.

LogTrace(ILogger, EventId, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu trasování.

LogTrace(ILogger, EventId, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu trasování.

LogTrace(ILogger, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu trasování.

LogTrace(ILogger, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu trasování.

LogWarning(ILogger, EventId, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu upozornění.

LogWarning(ILogger, EventId, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu upozornění.

LogWarning(ILogger, Exception, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu upozornění.

LogWarning(ILogger, String, Object[])

Formátuje a zapíše zprávu protokolu upozornění.

Platí pro