StringPrototype.slice(Object, Double, Object) Metoda

Definice

Vytvoří nový řetězec, který obsahuje zadané po sobě jdoucí znaky ze zadaného řetězce.Creates a new string that contains the specified consecutive characters from the specified string.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 static System::String ^ slice(System::Object ^ thisob, double start, System::Object ^ end);
[Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.HasThisObject, Microsoft.JScript.JSBuiltin.String_slice)]
public static string slice (object thisob, double start, object end);
[<Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.HasThisObject, Microsoft.JScript.JSBuiltin.String_slice)>]
static member slice : obj * double * obj -> string
Public Shared Function slice (thisob As Object, start As Double, end As Object) As String

Parametry

thisob
Object

Objekt, na kterém tato metoda funguje.The object that this method is acting upon.

start
Double

První po sobě jdoucí znak, který se má načístThe first consecutive character to get.

end
Object

Poslední po sobě jdoucí znak, který se má načístThe last consecutive character to get.

Návraty

String

Nový řetězec, který obsahuje po sobě jdoucí znaky mezi start a end .A new string that contains the consecutive characters between start and end.

Atributy

Platí pro

Viz také