Button.Activate Metoda

Definice

Aktivuje Button .

public object Activate ();

Návraty

Object

truePokud Button je aktivována, v opačném případě false .

Příklady

Následující příklad kódu přidá dva Button ovládací prvky do listu a potom programově aktivuje druhé tlačítko pomocí Activate metody.

Tento příklad je pro přizpůsobení na úrovni dokumentu.

private void ActivateControl()
{
  Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button button1 =
    this.Controls.AddButton(this.Range["B2", "C3"],
    "button1");
  button1.Text = "Button 1";

  Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button button2 =
    this.Controls.AddButton(this.Range["B5", "C6"],
    "button2");
  button2.Text = "Button 2";

  // Programmatically activate the second button only.
  button2.Activate();
}
Private Sub ActivateControl()
  Dim Button1 As Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button = _
    Me.Controls.AddButton(Me.Range("B2", "C3"), "Button1")
  Button1.Text = "Button 1"

  Dim Button2 As Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button = _
    Me.Controls.AddButton(Me.Range("B5", "C6"), "Button2")
  Button2.Text = "Button 2"

  Button2.Activate()
End Sub

Platí pro