ClickEventArgs Rozhraní

Definice

Poskytuje data pro BeforeDoubleClick události a BeforeRightClick .

[System.Runtime.InteropServices.Guid("307bfad5-b108-4235-9612-e8d5da6b2f4d")]
public interface ClickEventArgs
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje obslužnou rutinu události pro BeforeDoubleClick událost. Obslužná rutina události zobrazí zprávu, když uživatel dvakrát klikne na dokument.

Tento příklad je pro přizpůsobení na úrovni dokumentu.

private void DocumentBeforeDoubleClick()
{
    this.BeforeDoubleClick += new Microsoft.Office.Tools.Word.ClickEventHandler(ThisDocument_BeforeDoubleClick);
}

void ThisDocument_BeforeDoubleClick(object sender, Microsoft.Office.Tools.Word.ClickEventArgs e)
{
    MessageBox.Show(this.Name + " was double-clicked.");
}
Private Sub DocumentBeforeDoubleClick()
    AddHandler Me.BeforeDoubleClick, AddressOf ThisDocument_BeforeDoubleClick
End Sub

Private Sub ThisDocument_BeforeDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Word.ClickEventArgs)
    MessageBox.Show(Me.Name & " was double-clicked.")
End Sub

Vlastnosti

Cancel

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se má událost zrušit.

Selection

Získá aktuální Selection .

Platí pro