ContentControlAddedEventArgs Rozhraní

Definice

Poskytuje data pro Added událost ovládacího prvku obsahu.

[System.Runtime.InteropServices.Guid("3dda70b9-11ce-4064-bbbd-73cab7c31db2")]
public interface ContentControlAddedEventArgs
Atributy

Vlastnosti

InUndoRedo

Získá hodnotu, která označuje, zda Added byla událost vyvolána jako součást akce vrácení zpět nebo znovu.

Platí pro