ContentControlBase.Deleting Událost

Definice

Nastane bezprostředně před odstraněním ovládacího prvku obsahu z dokumentu.

event Microsoft.Office.Tools.Word.ContentControlDeletingEventHandler Deleting;

Event Type

ContentControlDeletingEventHandler

Platí pro