DateTimePicker.Width Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví šířku DateTimePicker v bodech.

public float Width { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Single

Šířka DateTimePicker v bodech.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Width . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Word.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Width vlastnost.

Poznámky

Změny provedené v Width hodnotách vlastností Left a způsobí Right změnu hodnoty vlastnosti DateTimePicker .

Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.DateTimePicker.WidthVlastnost používá body, zatímco System.Windows.Forms.Control.Width vlastnost používá pixely.

Platí pro