Document.ToggleFormsDesign Metoda

Definice

Zapne nebo vypne režim návrhu formuláře.Switches form design mode on or off.

public void ToggleFormsDesign ();

Platí pro