Document_ActiveWritingStyleType Rozhraní

Definice

[System.Runtime.InteropServices.Guid("dfb0b598-7bac-4586-bf77-a4c16bc1a161")]
[System.Runtime.InteropServices.TypeIdentifier]
public interface Document_ActiveWritingStyleType
Atributy

Vlastnosti

Item[Object]

Platí pro