Document_CompatibilityType Rozhraní

Definice

[System.Runtime.InteropServices.Guid("1a18694f-7d5c-4f6e-ab23-b80ce489700d")]
[System.Runtime.InteropServices.TypeIdentifier]
public interface Document_CompatibilityType
Atributy

Vlastnosti

Item[WdCompatibility]

Platí pro