Conversions.ToInteger Metoda

Definice

Převede zadaný objekt na celočíselnou hodnotu.Converts the specified object to an integer value.

Přetížení

ToInteger(Object)

Převede objekt na celočíselnou hodnotu.Converts an object to an integer value.

ToInteger(String)

Převede řetězec na celočíselnou hodnotu.Converts a string to an integer value.

ToInteger(Object)

Převede objekt na celočíselnou hodnotu.Converts an object to an integer value.

public:
 static int ToInteger(System::Object ^ Value);
public static int ToInteger (object Value);
public static int ToInteger (object? Value);
static member ToInteger : obj -> int
Public Shared Function ToInteger (Value As Object) As Integer

Parametry

Value
Object

Převáděný objektThe object to convert.

Návraty

Int32

intHodnota objektu.The int value of the object.

Platí pro

ToInteger(String)

Převede řetězec na celočíselnou hodnotu.Converts a string to an integer value.

public:
 static int ToInteger(System::String ^ Value);
public static int ToInteger (string Value);
public static int ToInteger (string? Value);
static member ToInteger : string -> int
Public Shared Function ToInteger (Value As String) As Integer

Parametry

Value
String

Řetězec, který chcete převést.The string to convert.

Návraty

Int32

intHodnota řetězceThe int value of the string.

Platí pro