_CommandBarButtonEvents Rozhraní

Definice

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

public interface class _CommandBarButtonEvents
public interface class _CommandBarButtonEvents
__interface _CommandBarButtonEvents
[System.Runtime.InteropServices.Guid("5B6BB734-FC7D-4372-A67D-0D7A212A98F7")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(2)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4112)]
public interface _CommandBarButtonEvents
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("5B6BB734-FC7D-4372-A67D-0D7A212A98F7")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(2)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4112)>]
type _CommandBarButtonEvents = interface
Public Interface _CommandBarButtonEvents
Odvozené
Atributy

Metody

Click(CommandBarButton, Boolean)

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

Platí pro