_CommandBarButtonEvents_SinkHelper Třída

Definice

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určeno pro použití přímo v kódu.

public ref class _CommandBarButtonEvents_SinkHelper sealed : Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarButtonEvents
public ref class _CommandBarButtonEvents_SinkHelper sealed : Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarButtonEvents
class _CommandBarButtonEvents_SinkHelper sealed : Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarButtonEvents
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)]
public sealed class _CommandBarButtonEvents_SinkHelper : Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarButtonEvents
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)>]
type _CommandBarButtonEvents_SinkHelper = class
    interface _CommandBarButtonEvents
Public NotInheritable Class _CommandBarButtonEvents_SinkHelper
Implements _CommandBarButtonEvents
Dědičnost
_CommandBarButtonEvents_SinkHelper
Atributy
Implementuje

Pole

m_ClickDelegate

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

m_dwCookie

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

Metody

Click(CommandBarButton, Boolean)

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

Platí pro