_CommandBarsEvents_SinkHelper Třída

Definice

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určeno pro použití přímo v kódu.

public ref class _CommandBarsEvents_SinkHelper sealed : Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarsEvents
public ref class _CommandBarsEvents_SinkHelper sealed : Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarsEvents
class _CommandBarsEvents_SinkHelper sealed : Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarsEvents
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)]
public sealed class _CommandBarsEvents_SinkHelper : Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarsEvents
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)>]
type _CommandBarsEvents_SinkHelper = class
    interface _CommandBarsEvents
Public NotInheritable Class _CommandBarsEvents_SinkHelper
Implements _CommandBarsEvents
Dědičnost
_CommandBarsEvents_SinkHelper
Atributy
Implementuje

Pole

m_dwCookie

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

m_OnUpdateDelegate

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

Metody

OnUpdate()

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

Platí pro