Source.Close Metoda

Definice

Určuje, zda lze zdrojový soubor zavřít.

public:
 bool Close();
public:
 bool Close();
bool Close();
public bool Close ();
member this.Close : unit -> bool
Public Function Close () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud zdrojový soubor lze zavřít; v opačném případě vrátí false .

Poznámky

SourceTřída udržuje vnitřní čítač, který je zvýšen pro každé volání Open metody a snížen pro každé volání Close metody. Když interní čítač dosáhne hodnoty 0, Close vrátí true . Tato metoda je volána z RemoveAdornments metody, když bylo zobrazení zavřeno.

U stejného objektu lze otevřít více zobrazení Source . Když jsou všechna zobrazení na určitém Source objektu zavřena, Source může být samotný objekt vyřazen (to je provedeno v RemoveAdornments metodě).

Platí pro