Source.DirtySpan Vlastnost

Definice

Získá rozsah, který identifikuje změněné řádky ve zdroji.

public:
 virtual property Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextSpan DirtySpan { Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextSpan get(); void set(Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextSpan value); };
public:
 virtual property Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextSpan DirtySpan { Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextSpan get(); void set(Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextSpan value); };
public virtual Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.TextSpan DirtySpan { get; set; }
member this.DirtySpan : Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.TextSpan with get, set
Public Overridable Property DirtySpan As TextSpan

Hodnota vlastnosti

TextSpan

TextSpanObjekt obsahující rozsah řádků, které byly změněny ve zdrojovém souboru.

Poznámky

TextSpanObjekt zahrnuje všechny změněné nebo nečisté řádky ve zdroji.

Platí pro