Source.VisiblePositionToColumn(Int32, Int32) Metoda

Definice

Získá posun znaku na daném řádku, který odpovídá zadané pozici sloupce obrazovky.

public:
 int VisiblePositionToColumn(int line, int visiblePosition);
public:
 int VisiblePositionToColumn(int line, int visiblePosition);
int VisiblePositionToColumn(int line, int visiblePosition);
public int VisiblePositionToColumn (int line, int visiblePosition);
member this.VisiblePositionToColumn : int * int -> int
Public Function VisiblePositionToColumn (line As Integer, visiblePosition As Integer) As Integer

Parametry

line
Int32

Číslo řádku, který se má prošetřit

visiblePosition
Int32

Sloupec obrazovky, který se má převést

Návraty

Int32

Posun znaku na řádek Pokud je viditelná pozice na konci řádku a vrátí délku řádku.

Poznámky

Tato metoda bere v úvahu velikost karty a zarážky tabulátoru. Tato metoda je opakem ColumnToVisiblePosition metody.

Platí pro