TokenInfo.StartIndex Vlastnost

Definice

Určuje index prvního znaku tokenu.

public:
 property int StartIndex { int get(); void set(int value); };
public:
 property int StartIndex { int get(); void set(int value); };
public int StartIndex { get; set; }
member this.StartIndex : int with get, set
Public Property StartIndex As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vrací celé číslo určující první znak tokenu.

Poznámky

IScannerSkener funguje na řádcích zdroje a analyzuje každý řádek pro tokeny. Index znaků zadaný v StartIndex je posun na aktuálně analyzovaný řádek.

Platí pro