ValueConverter<TSource,TTarget>.Convert Metoda

Definice

Přetížení

Convert(TSource, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.

Convert(Object, Type, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.

Convert(TSource, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.

protected:
 virtual TTarget Convert(TSource value, System::Object ^ parameter, System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
protected virtual TTarget Convert (TSource value, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture);
abstract member Convert : 'Source * obj * System.Globalization.CultureInfo -> 'arget
override this.Convert : 'Source * obj * System.Globalization.CultureInfo -> 'arget
Protected Overridable Function Convert (value As TSource, parameter As Object, culture As CultureInfo) As TTarget

Parametry

value
TSource
parameter
Object
culture
CultureInfo

Návraty

TTarget

Vrací objekt {0}.

Platí pro

Convert(Object, Type, Object, CultureInfo)

Jenom interní použití Microsoftu.

public:
 virtual System::Object ^ Convert(System::Object ^ value, Type ^ targetType, System::Object ^ parameter, System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public object Convert (object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture);
abstract member Convert : obj * Type * obj * System.Globalization.CultureInfo -> obj
override this.Convert : obj * Type * obj * System.Globalization.CultureInfo -> obj
Public Function Convert (value As Object, targetType As Type, parameter As Object, culture As CultureInfo) As Object

Parametry

value
Object
targetType
Type
parameter
Object
culture
CultureInfo

Návraty

Object

Implementuje

Platí pro