IApplicationResource Rozhraní

Definice

Představuje soubor prostředků aplikace.Represents an application resource file.

public interface IApplicationResource : Microsoft.VisualStudio.SharePoint.IObservableModelElement
Implementuje

Poznámky

IApplicationResourceodpovídá prvku ApplicationResourceFile nebo App_GlobalResourceFile v souboru manifestu balíčku (manifest.xml).IApplicationResource corresponds to a ApplicationResourceFile or App_GlobalResourceFile element in the package manifest file (manifest.xml).

Vlastnosti

Location

Získá nebo nastaví relativní umístění v rámci balíčku, které obsahuje soubor prostředků aplikace.Gets or sets the relative location within the package that contains the application resource file.

Type

Získá, kde je soubor prostředků aplikace nasazen na serveru SharePoint.Gets where the application resource file is deployed on the SharePoint server.

Události

PropertyChanged

Vyvolá se v případě, že dojde ke změně elementu modelu DSL.Occurs when a DSL model element has changed.

(Zděděno od IObservableModelElement)
PropertyChanging

Vyvolá se při změně prvku modelu DSL.Occurs when a DSL model element is being changed.

(Zděděno od IObservableModelElement)

Platí pro