CloseProjectEventArgs Třída

Definice

Argumenty události pro událost CloseProject

public ref class CloseProjectEventArgs : Microsoft::VisualStudio::Shell::Events::HierarchyEventArgs
public class CloseProjectEventArgs : Microsoft.VisualStudio.Shell.Events.HierarchyEventArgs
type CloseProjectEventArgs = class
    inherit HierarchyEventArgs
Public Class CloseProjectEventArgs
Inherits HierarchyEventArgs
Dědičnost
CloseProjectEventArgs

Konstruktory

CloseProjectEventArgs(IVsHierarchy, Boolean)

Vytvoří instanci nové instance třídy CloseProjectEventArgs.

Vlastnosti

Hierarchy

Získá hierarchii.

(Zděděno od HierarchyEventArgs)
IsRemoved

Určuje, zda je projekt odebrán.

Platí pro