IVsTrackBatchRetargetingEvents.OnBatchRetargetingBegin Metoda

Definice

Je aktivována, když se spustí operace změny cíle dávky.Fired when a batch retargeting operation starts.

public:
 int OnBatchRetargetingBegin();
public:
 int OnBatchRetargetingBegin();
int OnBatchRetargetingBegin();
public int OnBatchRetargetingBegin ();
abstract member OnBatchRetargetingBegin : unit -> int
Public Function OnBatchRetargetingBegin () As Integer

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Platí pro