IVsWindowFrame.Show Metoda

Definice

Vykreslí toto okno jako viditelné, převede okno na začátek a aktivuje okno.Renders this window visible, brings the window to the top, and activates the window.

public:
 int Show();
public:
 int Show();
int Show();
public int Show ();
abstract member Show : unit -> int
Public Function Show () As Integer

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Platí pro