TableEntriesSnapshotBase.Count Vlastnost

Definice

Počet položek v tomto snímku.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vrací objekt Int32.

Implementuje

Platí pro