ITextCaret.PositionChanged Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že byla pozice blikajícího kurzoru explicitně změněna.

public:
 event EventHandler<Microsoft::VisualStudio::Text::Editor::CaretPositionChangedEventArgs ^> ^ PositionChanged;
event EventHandler<Microsoft.VisualStudio.Text.Editor.CaretPositionChangedEventArgs> PositionChanged;
member this.PositionChanged : EventHandler<Microsoft.VisualStudio.Text.Editor.CaretPositionChangedEventArgs> 
Event PositionChanged As EventHandler(Of CaretPositionChangedEventArgs) 

Event Type

EventHandler<CaretPositionChangedEventArgs>

Poznámky

Událost není vyvolána, pokud se pozice blikajícího kurzoru změnila jako důsledek sledování normálních úprav textu. Normální chování blikajícího kurzoru je po zadaném znaku přesunuto.

Platí pro