VCCodeElement.Kind Vlastnost

Definice

Získá výčet označující typ objektu.

public:
 property EnvDTE::vsCMElement Kind { EnvDTE::vsCMElement get(); };
public:
 property EnvDTE::vsCMElement Kind { EnvDTE::vsCMElement get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(5)]
public EnvDTE.vsCMElement Kind { [System.Runtime.InteropServices.DispId(5)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(5)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(5)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Kind : EnvDTE.vsCMElement
Public ReadOnly Property Kind As vsCMElement

Hodnota vlastnosti

vsCMElement

vsCMElementHodnota.

Atributy

Platí pro