inlineExpansionOption Výčet

Definice

Slouží k definování úrovně vloženého rozšíření funkcí pro sestavení.Used to define the level of inline function expansion for the build.

public enum class inlineExpansionOption
public enum class inlineExpansionOption
enum inlineExpansionOption
public enum inlineExpansionOption
type inlineExpansionOption = 
Public Enum inlineExpansionOption
Dědičnost
inlineExpansionOption

Pole

expandAnySuitable 2

Jakékoli vhodné (/Ob2)Any suitable (/Ob2)

expandDisable 0

VýchozíDefault

expandOnlyInline 1

Pouze __inline (/OB1)Only __inline (/Ob1)

Poznámky

Další informace najdete v tématu /ob (rozšíření vložené funkce) .See /Ob (Inline Function Expansion) for more information.

inlineExpansionOption je používána InlineFunctionExpansion vlastností.inlineExpansionOption is used by the InlineFunctionExpansion property.

Platí pro