VCResourceCompilerTool.IgnoreStandardIncludePath Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se má ignorovat standardní cesta include.

public:
 property bool IgnoreStandardIncludePath { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool IgnoreStandardIncludePath { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(5)]
public bool IgnoreStandardIncludePath { [System.Runtime.InteropServices.DispId(5)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(5)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(5)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(5)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(5)>]
member this.IgnoreStandardIncludePath : bool with get, set
Public Property IgnoreStandardIncludePath As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud má ignorovat standardní cestu zahrnutí, v opačném případě false .

Atributy

Poznámky

IgnoreStandardIncludePath zpřístupňuje funkce pro kompilátor /x (ignorovat standardní cesty zahrnutí cest) kompilátoru, stránky vlastností MIDL kompilátoru MIDL a možnost stránky vlastností prostředků kompilátoru prostředků.

Platí pro