VCResourceCompilerTool.ShowProgress Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se má povolit detailní zobrazení o průběhu linkeru.

public:
 property bool ShowProgress { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool ShowProgress { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(6)]
public bool ShowProgress { [System.Runtime.InteropServices.DispId(6)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(6)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(6)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(6)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(6)>]
member this.ShowProgress : bool with get, set
Public Property ShowProgress As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je povoleno podrobné zobrazení průběhu linkeru, v opačném případě false .

Atributy

Poznámky

ShowProgress zpřístupňuje funkce /verbose (zprávy o průběhu tisku) linkeru a možnost stránky vlastností prostředků kompilátoru prostředků.

Použijte linkProgressOption výčet pro úpravu hodnoty vlastnosti linkeru.

ShowProgressVlastnost VCResourceCompilerTool objektu přebírá a vrací Boolean .

Platí pro