FaultCallback Delegát

Definice

Představuje metodu, která je volána, když naplánovaná aktivita nebo jedna z jejích podřízených položek vstoupí do Faulted stavu.Represents the method that is called when a scheduled activity or one of its children enters the Faulted state.

public delegate void FaultCallback(NativeActivityFaultContext ^ faultContext, Exception ^ propagatedException, ActivityInstance ^ propagatedFrom);
public delegate void FaultCallback(NativeActivityFaultContext faultContext, Exception propagatedException, ActivityInstance propagatedFrom);
type FaultCallback = delegate of NativeActivityFaultContext * Exception * ActivityInstance -> unit
Public Delegate Sub FaultCallback(faultContext As NativeActivityFaultContext, propagatedException As Exception, propagatedFrom As ActivityInstance)

Parametry

faultContext
NativeActivityFaultContext

Je NativeActivityFaultContext k dispozici pro kontrolu chyby pracovního postupu.The NativeActivityFaultContext provided for inspecting the workflow fault.

propagatedException
Exception

Výjimka, která způsobila chybu.The exception that caused the fault.

propagatedFrom
ActivityInstance

Aktivita, která vyvolala výjimku a vygenerovala chybu.The activity that threw the exception and generated the fault.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro