Boolean.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSingle(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSingle(IFormatProvider).

 virtual float System.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSingle;
float IConvertible.ToSingle (IFormatProvider provider);
Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single Implements IConvertible.ToSingle

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

1, pokud je tato instance true; v opačném případě 0.1 if this instance is true; otherwise, 0.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance Boolean přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the Boolean instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToSingle(Boolean).The recommended alternative is to call the Convert.ToSingle(Boolean) method.

Platí pro