Boolean.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt64(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt64(IFormatProvider).

 virtual System::UInt64 System.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt64;
[System.CLSCompliant(false)]
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong Implements IConvertible.ToUInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

1, pokud je tato instance true; v opačném případě 0.1 if this instance is true; otherwise, 0.

Implementuje

Atributy

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance Boolean přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the Boolean instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToUInt64(Boolean).The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt64(Boolean) method.

Platí pro

Viz také