Char.IsLetter Method

Definition

Označuje, zda je znak Unicode zařazen jako písmeno Unicode.Indicates whether a Unicode character is categorized as a Unicode letter.

Overloads

IsLetter(Char)

Označuje, zda je zadaný znak Unicode zařazen do kategorie jako písmeno Unicode.Indicates whether the specified Unicode character is categorized as a Unicode letter.

IsLetter(String, Int32)

Označuje, zda je znak na zadané pozici v zadaném řetězci zařazen jako písmeno v kódování Unicode.Indicates whether the character at the specified position in a specified string is categorized as a Unicode letter.

Examples

Následující příklad kódu ukazuje IsLetter.The following code example demonstrates IsLetter.

using namespace System;
int main()
{
  char ch = '8';
  Console::WriteLine( Char::IsLetter( ch ) ); // False
  Console::WriteLine( Char::IsLetter( "sample string", 7 ) ); // True
}
using System;

public class IsLetterSample {
  public static void Main() {
    char ch = '8';

    Console.WriteLine(Char.IsLetter(ch));					// False
    Console.WriteLine(Char.IsLetter("sample string", 7));	// True
  }
}
Module IsLetterSample

  Sub Main()

    Dim ch8 As Char
    ch8 = "8"c

    Console.WriteLine(Char.IsLetter(ch8))          ' Output: "False"
    Console.WriteLine(Char.IsLetter("sample string", 5))  ' Output: "True"

  End Sub

End Module

Remarks

Tato metoda určuje, zda je Char členem jakékoli kategorie písmene sady Unicode.This method determines whether a Char is a member of any category of Unicode letter. Mezi písmena Unicode patří následující:Unicode letters include the following:

 • Velká písmena, například U + 0041 (velké písmeno latinky A) až U + 005A (velké písmeno latinky Z) nebo U + 0400 (velká písmena v CYRILICI s ČÁRKou vlevo) až U + 042F (velké písmeno cyrilice YA).Uppercase letters, such as U+0041 (LATIN CAPITAL LETTER A) through U+005A (LATIN CAPITAL LETTER Z), or U+0400 (CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE) through U+042F (CYRILLIC CAPITAL LETTER YA). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.UppercaseLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.UppercaseLetter category.

 • Malá písmena, například U + 0061 (malé písmeno latinky A) až U + 007A (malé písmeno latinky Z) nebo U + 03AC (řecké malé písmeno alfa s přízvukem) až U + 03CE (řecké malé písmeno OMEGA s přízvukem).Lowercase letters, such as U+0061 (LATIN SMALL LETTER A) through U+007A (LATIN SMALL LETTER Z), or U+03AC (GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS) through U+03CE (GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.LowercaseLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.LowercaseLetter category.

 • Písmena v nadpisech, například U + 01C5 (velké písmeno latinky D s malým PÍSMENem Z s háčkem) nebo U + 1FFC (řecké TUČNé písmeno OMEGA s IÓTA tečkou).Title case letters, such as U+01C5 (LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z WITH CARON) or U+1FFC (GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PROSGEGRAMMENI). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.TitlecaseLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.TitlecaseLetter category.

 • Modifikátory, jako U + 02B0 (Modifikátor malé písmeno H) až U + 02C1 (MODIFIKÁTORem se vrátí FONETICKÝ ráz), nebo U + 1D2C (U + (modifikátor velké písmeno A) až U + 1D61 (malé písmeno malé chí).Modifiers, such as U+02B0 (MODIFIER LETTER SMALL H) through U+02C1 (MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP), or U+1D2C (MODIFIER LETTER CAPITAL A) through U+1D61 (MODIFIER LETTER SMALL CHI). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.ModifierLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.ModifierLetter category.

 • Další písmena, jako je U + 05D0 (Korejská MEDIÁLA ALEF) až U + 05EA (Hebrejské písmeno TAV), U + 0621 (Arabské písmeno HAMZA) až U + 063A (Arabské písmeno Ghajn) nebo U + 4E00 (<znak CJK, první >) až U + 9FC3 (<znak CJK, poslední >).Other letters, such as U+05D0 (HEBREW LETTER ALEF) through U+05EA (HEBREW LETTER TAV), U+0621 (ARABIC LETTER HAMZA) through U+063A (ARABIC LETTER GHAIN), or U+4E00 (<CJK Ideograph, First>) through U+9FC3 (<CJK Ideograph, Last>). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.OtherLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.OtherLetter category.

IsLetter(Char)

Označuje, zda je zadaný znak Unicode zařazen do kategorie jako písmeno Unicode.Indicates whether the specified Unicode character is categorized as a Unicode letter.

public:
 static bool IsLetter(char c);
public static bool IsLetter (char c);
static member IsLetter : char -> bool
Public Shared Function IsLetter (c As Char) As Boolean

Parameters

c
Char

Znak Unicode, který chcete vyhodnotit.The Unicode character to evaluate.

Returns

Boolean

true, pokud c je písmeno; v opačném případě false.true if c is a letter; otherwise, false.

Remarks

Tato metoda určuje, zda je Char členem jakékoli kategorie písmene sady Unicode.This method determines whether a Char is a member of any category of Unicode letter. Mezi písmena Unicode patří následující:Unicode letters include the following:

 • Velká písmena, například U + 0041 (velké písmeno latinky A) až U + 005A (velké písmeno latinky Z) nebo U + 0400 (velká písmena v CYRILICI s ČÁRKou vlevo) až U + 042F (velké písmeno cyrilice YA).Uppercase letters, such as U+0041 (LATIN CAPITAL LETTER A) through U+005A (LATIN CAPITAL LETTER Z), or U+0400 (CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE) through U+042F (CYRILLIC CAPITAL LETTER YA). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.UppercaseLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.UppercaseLetter category.

 • Malá písmena, například U + 0061 (malé písmeno latinky A) až U + 007A (malé písmeno latinky Z) nebo U + 03AC (řecké malé písmeno alfa s přízvukem) až U + 03CE (řecké malé písmeno OMEGA s přízvukem).Lowercase letters, such as U+0061 (LATIN SMALL LETTER A) through U+007A (LATIN SMALL LETTER Z), or U+03AC (GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS) through U+03CE (GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.LowercaseLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.LowercaseLetter category.

 • Písmena v nadpisech, například U + 01C5 (velké písmeno latinky D s malým PÍSMENem Z s háčkem) nebo U + 1FFC (řecké TUČNé písmeno OMEGA s IÓTA tečkou).Title case letters, such as U+01C5 (LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z WITH CARON) or U+1FFC (GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PROSGEGRAMMENI). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.TitlecaseLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.TitlecaseLetter category.

 • Modifikátory, jako U + 02B0 (Modifikátor malé písmeno H) až U + 02C1 (MODIFIKÁTORem se vrátí FONETICKÝ ráz), nebo U + 1D2C (U + (modifikátor velké písmeno A) až U + 1D61 (malé písmeno malé chí).Modifiers, such as U+02B0 (MODIFIER LETTER SMALL H) through U+02C1 (MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP), or U+1D2C (MODIFIER LETTER CAPITAL A) through U+1D61 (MODIFIER LETTER SMALL CHI). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.ModifierLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.ModifierLetter category.

 • Další písmena, jako je U + 05D0 (Korejská MEDIÁLA ALEF) až U + 05EA (Hebrejské písmeno TAV), U + 0621 (Arabské písmeno HAMZA) až U + 063A (Arabské písmeno Ghajn) nebo U + 4E00 (<znak CJK, první >) až U + 9FC3 (<znak CJK, poslední >).Other letters, such as U+05D0 (HEBREW LETTER ALEF) through U+05EA (HEBREW LETTER TAV), U+0621 (ARABIC LETTER HAMZA) through U+063A (ARABIC LETTER GHAIN), or U+4E00 (<CJK Ideograph, First>) through U+9FC3 (<CJK Ideograph, Last>). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.OtherLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.OtherLetter category.

See also

IsLetter(String, Int32)

Označuje, zda je znak na zadané pozici v zadaném řetězci zařazen jako písmeno v kódování Unicode.Indicates whether the character at the specified position in a specified string is categorized as a Unicode letter.

public:
 static bool IsLetter(System::String ^ s, int index);
public static bool IsLetter (string s, int index);
static member IsLetter : string * int -> bool
Public Shared Function IsLetter (s As String, index As Integer) As Boolean

Parameters

s
String

Řetězec.A string.

index
Int32

Pozice znaku, který má být vyhodnocen jako s.The position of the character to evaluate in s.

Returns

Boolean

true, je-li znak na pozici index v s písmeno; v opačném případě false.true if the character at position index in s is a letter; otherwise, false.

Exceptions

s je null.s is null.

index je menší než nula nebo větší než poslední pozice v s.index is less than zero or greater than the last position in s.

Remarks

Pozice znaku v řetězci jsou indexovány od nuly.Character positions in a string are indexed starting from zero.

Tato metoda určuje, zda je znak v zadaném indexu pozice v řetězci členem libovolné kategorie písmene v kódování Unicode.This method determines whether the character at a specified index position in a string is a member of any category of Unicode letter. Mezi písmena Unicode patří následující:Unicode letters include the following:

 • Velká písmena, například U + 0041 (velké písmeno latinky A) až U + 005A (velké písmeno latinky Z) nebo U + 0400 (velká písmena v CYRILICI s ČÁRKou vlevo) až U + 042F (velké písmeno cyrilice YA).Uppercase letters, such as U+0041 (LATIN CAPITAL LETTER A) through U+005A (LATIN CAPITAL LETTER Z), or U+0400 (CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE) through U+042F (CYRILLIC CAPITAL LETTER YA). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.UppercaseLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.UppercaseLetter category.

 • Malá písmena, například U + 0061 (malé písmeno latinky A) až U + 007A (malé písmeno latinky Z) nebo U + 03AC (řecké malé písmeno alfa s přízvukem) až U + 03CE (řecké malé písmeno OMEGA s přízvukem).Lowercase letters, such as U+0061 (LATIN SMALL LETTER A) through U+007A (LATIN SMALL LETTER Z), or U+03AC (GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS) through U+03CE (GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.LowercaseLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.LowercaseLetter category.

 • Písmena v nadpisech, například U + 01C5 (velké písmeno latinky D s malým PÍSMENem Z s háčkem) nebo U + 1FFC (řecké TUČNé písmeno OMEGA s IÓTA tečkou).Title case letters, such as U+01C5 (LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z WITH CARON) or U+1FFC (GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PROSGEGRAMMENI). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.TitlecaseLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.TitlecaseLetter category.

 • Modifikátory, jako U + 02B0 (Modifikátor malé písmeno H) až U + 02C1 (MODIFIKÁTORem se vrátí FONETICKÝ ráz), nebo U + 1D2C (U + (modifikátor velké písmeno A) až U + 1D61 (malé písmeno malé chí).Modifiers, such as U+02B0 (MODIFIER LETTER SMALL H) through U+02C1 (MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP), or U+1D2C (MODIFIER LETTER CAPITAL A) through U+1D61 (MODIFIER LETTER SMALL CHI). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.ModifierLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.ModifierLetter category.

 • Další písmena, jako je U + 05D0 (Korejská MEDIÁLA ALEF) až U + 05EA (Hebrejské písmeno TAV), U + 0621 (Arabské písmeno HAMZA) až U + 063A (Arabské písmeno Ghajn) nebo U + 4E00 (<znak CJK, první >) až U + 9FC3 (<znak CJK, poslední >).Other letters, such as U+05D0 (HEBREW LETTER ALEF) through U+05EA (HEBREW LETTER TAV), U+0621 (ARABIC LETTER HAMZA) through U+063A (ARABIC LETTER GHAIN), or U+4E00 (<CJK Ideograph, First>) through U+9FC3 (<CJK Ideograph, Last>). Tyto znaky jsou členy kategorie UnicodeCategory.OtherLetter.These characters are members of the UnicodeCategory.OtherLetter category.

See also

Applies to