Char.MaxValue Pole

Definice

Představuje největší možnou hodnotu Char .Represents the largest possible value of a Char. Toto pole je konstantní.This field is constant.

public: char MaxValue;
public const char MaxValue;
val mutable MaxValue : char
Public Const MaxValue As Char 

Hodnota pole

Char

Poznámky

Hodnota této konstanty je hexadecimální hodnota 0xFFFF.The value of this constant is hexadecimal 0xFFFF.

Platí pro

Viz také