Char.MinValue Pole

Definice

Představuje nejmenší možnou hodnotu Char .Represents the smallest possible value of a Char. Toto pole je konstantní.This field is constant.

public: char MinValue;
public const char MinValue;
val mutable MinValue : char
Public Const MinValue As Char 

Hodnota pole

Char

Poznámky

Hodnota této konstanty je hexadecimální hodnota 0x00.The value of this constant is hexadecimal 0x00.

Platí pro

Viz také