Char.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToType(Type, IFormatProvider) .For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
override this.System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Function ToType (type As Type, provider As IFormatProvider) As Object Implements IConvertible.ToType

Parametry

type
Type

TypeObjekt.A Type object.

provider
IFormatProvider

Objekt IFormatProvider.An IFormatProvider object.

Návraty

Object

Objekt zadaného typu.An object of the specified type.

Implementuje

Výjimky

type je null.type is null.

Hodnota aktuálního Char objektu nemůže být převedena na typ určený type parametrem.The value of the current Char object cannot be converted to the type specified by the type parameter.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Char je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Char instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat ChangeType(Object, Type, IFormatProvider) metodu místo toho.The recommended alternative is to call the ChangeType(Object, Type, IFormatProvider) method instead.

Platí pro