DatabaseGeneratedAttribute Třída

Definice

Určuje, jak databáze generuje hodnoty pro vlastnost.

[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Field, AllowMultiple=false)]
[System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1813:AvoidUnsealedAttributes")]
public class DatabaseGeneratedAttribute : Attribute
type DatabaseGeneratedAttribute = class
    inherit Attribute
Public Class DatabaseGeneratedAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
DatabaseGeneratedAttribute
Atributy

Konstruktory

DatabaseGeneratedAttribute(DatabaseGeneratedOption)

Inicializuje novou instanci DatabaseGeneratedAttribute třídy.

Vlastnosti

DatabaseGeneratedOption

Vzor použitý k vygenerování hodnot pro vlastnost v databázi.

Platí pro