MarshalByValueComponent.Disposed Událost

Definice

Přidá obslužnou rutinu události, která bude naslouchat události Disposed v součásti.Adds an event handler to listen to the Disposed event on the component.

public:
 virtual event EventHandler ^ Disposed;
public event EventHandler Disposed;
member this.Disposed : EventHandler 
Public Custom Event Disposed As EventHandler 

Implementuje

Platí pro

Viz také